İnnovativ Təsir 
Qrant Proqramı

Ekspo Layv İnnovativ Təsir Qrant Proqramının məqsədi Dubay Ekspo 2020-nin "Düşüncələri bir araya gətirərək, Gələcəyin Təsis edilməsi" adlı tam mövzusunun ruhunu nümayiş etdirən yenilik və innovativ texnologiyaları maliyyələşdirməkdən ibarətdir. Eksponun üç yarım-mövzusu - Fürsət, Mobillik və Dayanıqlıq maliyyələşmə üçün əsas sahələrdir.

Proqram ətraf mühitə müsbət şəkildə təsir etmək və real sosial dəyər yaratmaq üçün potensiala əsaslanaraq, bütün dünya üzrə hər bir sosial müəssisə, startap və sıfırdan başlama layihələr üçün 100 000 ABŞ dolları məbləğində vəsaiti təmin edir.

Ekspo Layv həm inkişaf etmiş, həm də zəif inkişaf etmiş bazarlarda bilik mübadiləsi və birgə yaradıcılıq üçün platforma qurmaqla problemlərin həlləri üçün maliyyə dəstəyi göstərir. Sahibkarlar, KOM-lar, qeyri-kommersiya təşkilatları və hökumət müəssisələrinə öz həll yollarını müzakirəyə təqdim etmək stimulu verilir.

Qlobal İnnovatorlar


LAYİHƏLƏRƏ BAXIN


Ekspo Layvın İnnovativ Təsir Qrant Proqramı artıq birliklərdən və ya ətraf mühitdən, yaxud dünyanın istənilən yerində hər ikisindən faydalanan innovativ qərarlar üçün maliyyə vəsaiti, biznes dəstəyi və onlara təsiri təmin edir.


Bugünə kimi proqram 136 ölkədən 2 300-dən çox ərizəçini layihəyə cəlb edib. Ciddi qiymətləndirmə prosesindən sonra Ekspo Layv indi 42 ölkənin 70 Qlobal İnnovatorları birliyinə malikdir.


Növbəti dövr üçün ərizələri bu ilin sonu göndərmək mümkün olacaq.


Qiymətləndirmə Komitəmiz


BAXIŞ KOMİTƏSİ


Qlobal İnnovatorlarımız Dubay Ekspo 2020-nin tərəfdaşları və digər ekspertlərdən ibarət qiymətləndirmə komitəsi tərəfindən seçilir.


Nə cür
innovasiya
axtarışındayıq?

Proqramın məqsədi yalnız qabaqcıl texnoloji həlləri müəyyən etmək deyil, eyni zamanda insanların yaşam səviyyələrini inkişaf etdirmək üçün sadə təşəbbüslərin yerli səviyyədə təsirinin genişləndirilməsidir.

biz nə
təmin edirik?

Bu proqram yeniliklərin dolğunluğundan və ölçüsündən asılı olaraq müraciət üzrə 100000 USD-dək vəsait ayıracaqdır. Bu yalnız innovatorları maliyyə ilə təmin etmir, eyni zamanda uğurlu qrant qaliblərinə aşağıdakılar da təklif olunacaqdır:
ŞƏBƏKƏLƏŞMƏ VƏ
TƏRƏFDAŞLIQ
İMKANLARI
İştirakçı ölkələr, korporativ tərəfdaşlar, regional və qlobal biznes sahələri, eləcə də , bir çox milyonlarla ziyarətçinin iştirak etdiyi beynəlxalq şəbəkəyə innovatorların qoşulması.
MARKETİNQ VƏ
KOMMUNİKASİYA
SƏRGİ
Layihənin qlobal imicini və təsirini yüksəltmək üçün Expo Live proqramına əhatəli marketinq və kommunikasiya sistemləri və əlavə yardımçı proqramlar da daxil ediləcəkdir.
Əlavə
Maliyyələşdirmə
Qrant sahibləri Expo 2020 Dubai sərgisi zamanı milyonlarla ziyarətçi auditoriyasına öz həll yollarının təqdim olunması üçün ayrılacaq əlavə maliyyələşdirmə üzrə müraciət edə bilərlər.

qiymətləndirmə
meyar

Expo Live aşağıdakı beş əsas meyar üzrə tətbiqi proqramları qiymətləndirən hərtərəfli qiymətləndirmə prosesi işləyib hazırlamışdır.
lamp1
Layihə
innovativdir?
Həll və ya onun tətbiqi yeni və innovativ olmalıdır. Bu dünyanın imicini ruhlandırmalı və Expo 2020 Dubai tədbirindən qabaq və ya tədbir ərzində nümayişə hazır olmalıdır.
board
Layihə
müvafiqdirmi?
Layihə və ya həll yolu Expo 2020 Dubai başlıca mövzusu - Düşüncələri bir araya gətirərək, Gələcəyin Formalaşdırılması və aşağıdakı alt-mövzulara müvafiq olmalıdır: Fürsət, Mobillik və Dayanıqlılıq.
scale
Layihə
təsir göstərdiyi
əhali qrupunu müəyyən edirmi?
Əhali qrupu aydın şəkildə müəyyən edilməli və cari və nəzərdə tutulan təsirlər qiymətləndirilməlidir.
rocket
Layihə
həyata keçirilmə üçün hazırdır?
Bu nümayiş və / və ya genişmiqyaslı icraya keçid üçün hazır olmalıdır. Əlavə maliyyələşdirmə genişlənmə istiqamətində innovasiyanı dəstəkləyəcək.
scope
Bu biznes plan
yaxşı düşünülmüşdürmü?
Namizəd layihəni həyata keçirmə potensialına malik olmalıdır və istənilən qrant məbləği məqbul və gözlənilən nəticəyə mütənasib olmalıdır.

2018-Cİ İLİN OKTYABRINDA AÇILAN TƏKLİFLƏR ÜÇÜN NÖVBƏTİ ÇAĞIRIŞA HAZIR OLUN.

Subscribe and be the first to know. For inquiries please email expolive@expo2020.ae