De private sector en het bedrijfsleven in het algemeen zijn cruciaal voor onze visie om een echt exceptionele Expo te organiseren. Het is van groot belang om topondernemers en leiders te betrekken bij onze voorbereidingen voor de Expo van 2020 in Dubai, waar we meer dan 200 deelnemers en miljoenen bezoekers verwachten.
Daarnaast is de blijvende impact van de Expo afhankelijk van de commerciële kansen die de Expo creëert en de economische groei en de groei in de werkgelegenheid die daar het resultaat van zijn. Deze doelstellingen vragen om een sterke en langdurige betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Lees hoe we gelijkgestemde personen en toporganisaties vanuit de hele wereld bij de Expo betrekken.


Meer Informatie

Expo Live is een innovatie- en partnerschapprogramma van Expo Dubai 2020. Het doel is om creatieve oplossingen die ons leven beter maken met respect voor de wereld te financieren, te steunen en te promoten.

Expo Live beschikt over 100 miljoen dollar en gebruikt de bundelende kracht van de Wereldtentoonstelling om te laten zien hoe innovaties uit alle werelddelen en bevolkingslagen kunnen leiden tot meer vooruitgang en inspiratie geven voor een welvarendere toekomst waar iedereen van kan profiteren.

Op weg naar de Expo Dubai 2020 werkt Expo Live met een combinatie van subsidies, competities en events waar mensen kennis kunnen delen, met als doel om vooruitgang te stimuleren. Kansen, Mobiliteit en Duurzaamheid.


Meer Informatie
Een programma dat ernaar streeft om de jeugd centraal te stellen in de Expo 2020 door jonge mensen te inspireren en te versterken tijdens hun reis naar 2020 en daarna.
Find out more
Breng Expo 2020 naar uw klaslokaal via onze roadshows op school, Expo-excursies en workshops voor leraren.
Find out more
Ga de toekomst tegemoet door uw potentieel te ontsluiten door loopbaanontwikkeling en nieuwe manieren van probleemoplossing en creatief denken te leren.
Find out more

Het creëren van
een blijvende impact

 • Economisch

  Het financiële resultaat dat de organisatie van de Expo Dubai 2020 oplevert.
 • Fysiek

  De locatie, de kenmerkende gebouwen en de infrastructuur staan centraal in de ontwikkeling van Dubai South.
 • Maatschappelijk

  Rendement dat bestaat uit het beste uit mensen halen en de effecten die dat heeft.
 • Reputatie

  Optimaal gebruikmaken van de kansen die de organisatie van de eerste wereldtentoonstelling in het Midden-Oosten biedt.
Meer informatie

Toezicht
en regulerend
Wereldexpo's

Het Bureau International des Expositions (BIE) is opgericht naar aanleiding van het verdrag van Parijs uit 1928. Het BIE is gevestigd in Parijs en is een intergouvernementele organisatie die is belast met het toezicht op wereldtentoonstellingen (Expo’s). 


Meer informatie over het BIE