Disclaimer

De informatie op deze website is slechts bedoeld als algemene informatie. Deze informatie wordt aangeboden door Expo 2020 Dubai. Hoewel we er alles aan doen de informatie actueel en juist te houden, kunnen we geen enkele uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie bieden over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende afbeeldingen op de website, ongeacht voor welk doel. U bent derhalve zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade, waaronder, doch niet beperkt tot, indirecte schade of gevolgschade, of eventueel verlies of schade voortkomend uit gegevensverlies of omzetderving, voortkomend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites, die niet onder de controle van Expo 2020 Dubai vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van dergelijke websites. De opname van links impliceert geen directe aanbeveling of goedkeuring van de meningen die daarop worden uitgedrukt.

Niets in de disclaimer van deze website sluit een wettelijke garantie uit of beperkt deze als een dergelijke garantie wettelijk gezien niet uitgesloten mag worden. Geen enkele inhoud van de disclaimer van deze website omvat uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Expo 2020 Dubai omtrent:

  1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Expo 2020 Dubai, nalatigheid of
  2. eventuele kwesties die Expo 2020 Dubai wettig gezien niet mag uitsluiten of beperken, of aansprakelijkheid die Expo 2020 Dubai tracht uit te sluiten of te beperken.

Alle mogelijke inspanningen worden verricht om de website actueel te houden en zonder problemen uit te voeren. Expo 2020 Dubai is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website wegens technische problemen die buiten haar macht liggen.

U gaat ermee akkoord Expo 2020 Dubai en haar ambtenaren, directeurs of werknemers schadeloos te stellen voor een eventueel verlies dat u lijdt in verband met de website.

In tegenstelling tot hetgeen dat vermeld wordt in de vorige paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van de garantie en aansprakelijkheid zoals in de disclaimer van deze website worden aangegeven Expo 2020 Dubai en haar ambtenaren, directeurs, werknemers, tussenpersonen, dochterondernemingen, opvolgers, cessionarissen en onderaannemers zullen beschermen.

Mocht een bepaling in de disclaimer van deze website volgens het toepasselijk recht niet afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen effect op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de disclaimer van deze website.