Innovatie-impact-
subsidieprogramma

Het Expo Live Innovatie-impactsubsidieprogramma is bedoeld om nieuwe en innovatieve oplossingen te financieren die de geest van het algemene thema van Expo 2020 Dubai omvatten: 'Connecting Minds, Creating the Future'. De drie subthema's van de Expo, Kansen, Mobiliteit en Duurzaamheid zijn focusgebieden voor financiering.

Het programma kent maximaal USD 100.000 per project toe aan sociale ondernemingen, start-ups en projecten van gewone mensen van over de hele wereld, gebaseerd op hun potentieel om het milieu positief te beïnvloeden en echte maatschappelijke waarde te genereren.

Expo Live financiert oplossingen in zowel ontwikkelde als minder ontwikkelde markten, en bouwt een platform voor kennisuitwisseling en co-creatie. Ondernemers, mkb's, non-profitorganisaties en overheidsinstanties worden aangemoedigd om hun oplossingen ter overweging in te dienen.

Globale Vernieuwers


PROJECTEN BEKIJKEN


Expo Live's Innovatie-subsidieprogramma biedt financiering,  bedrijfsondersteuning en toegang tot innovatieve oplossingen aan die gemeenschappen of het milieu, of beide, waar ook ter wereld ten goede komen.


Tot op heden heeft het programma meer dan 2.300 aanmeldingen uit 136 landen aangetrokken. Door een rigoureus evaluatieproces te volgen heeft Expo Live nu een gemeenschap van 70 Globale Vernieuwers uit 42 landen.


Applicaties voor de volgende cyclus zullen later dit jaar worden geopend.


Onze Evaluatiecommissie


MENING COMMISSIE


Onze Globale Vernieuwers worden geselecteerd door een evaluatiecomissie bestaande uit Expo 2020 Dubai-partners en andere experts.


Welk soort
innovaties
zoeken we?

Het programma is niet alleen gericht op het identificeren van geavanceerde technologische oplossingen, maar ook op het uitbreiden van de impact van eenvoudige oplossingen op basisniveau om het leven van mensen te verbeteren.

wat
leveren wij?

Het programma kent fondsen toe tot USD 100.000 per aanvraag, afhankelijk van de volwassenheid en schaalbaarheid van innovaties. Het gaat niet alleen om het bieden van toegang tot financiering aan innovatoren, succesvolle subsidie-ontvangers zullen ook het volgende worden aangeboden:
NETWERKEN EN
PARTNERSCHAP
KANSEN
Innovators verbinden met een internationaal netwerk deelnemende landen, zakelijke partners, regionale en internationale bedrijven evenals vele miljoenen verwachte bezoekers.
MARKETING EN
COMMUNICATIE
BLOOTSTELLING
Om de zichtbaarheid en impact van een project wereldwijd te vergroten, biedt het Expo Live-programma uitgebreide marketing- en communicatieblootstelling en outreach-programma's.
Aanvullende
Financiering
Ontvangers van subsidie kunnen in aanmerking komen voor aanvullende financiering, welke zal worden toegekend om hun oplossingen tijdens Expo 2020 Dubai te kunnen tentoonstellen aan een publiek van vele miljoenen bezoekers.

evaluatie-
criteria

Expo Live heeft een allesomvattend evaluatieproces ontworpen dat toepassingen beoordeelt op basis van de volgende vijf belangrijke criteria.
lamp1
Is het project
innovatief?
De oplossing of de toepassing ervan moet nieuw en innovatief zijn. Het moet inspireren, de verbeeldingskracht van de wereld vastleggen en klaar zijn om te laten zien voor of tijdens Expo 2020 Dubai.
board
Is het project
relevant?
Het project of de oplossing moet betrekking hebben op het hoofdthema van Expo 2020 Dubai, welke in het teken staat van Connecting Minds, Creating the Future en de subthema's: Kansen, Mobiliteit en Duurzaamheid.
scale
Identificeert het projec
de gemeenschap
die het beïnvloedt?
De gemeenschap moet duidelijk worden geïdentificeerd en de huidige en beoogde effecten moeten meetbaar zijn.
rocket
Is het project
gereed voor implementatie?
Het moet gereed zijn voor demonstratie en/of overgang-naar-schaal implementatie. Extra financiering zal de innovatie ondersteunen op reis naar de schaal.
scope
Is het businessplan
goed doordacht?
De aanvrager moet over de capaciteit beschikken om het project uit te voeren en het gevraagde subsidiebedrag moet redelijk zijn en in verhouding staan tot de verwachte impact.

WEES KLAAR VOOR DE VOLGENDE OPROEP TOT VOORSTELLEN DIE START IN OKTOBER 2018.

Registreer uw interesse in het aanvragen van de 4e cyclus van het Innovatie-Impact Subsidieprogramma.