Expo Live

Expo Live to program na rzecz innowacyjności i współpracy partnerskiej zorganizowany przez Expo 2020 w Dubaju w celu finansowania, wspierania i promowania kreatywnych rozwiązań usprawniających życie i pomagających w ochronie środowiska naturalnego.

Dzięki budżetowi wynoszącemu 100 milionów dolarów Expo Live będzie w stanie wykorzystać największy atut wystawy światowej – spotkania uczestników – by pokazać, w jaki sposób innowacje ze wszystkich zakątków świata mogą przyspieszyć tempo postępu i stać się inspiracją do tworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi.

W ramach przygotowań do wystawy Expo 2020 w Dubaju Expo Live zajmie się przyznawaniem grantów, a także organizacją konkursów z nagrodami i wydarzeń poświęconych wymianie wiedzy, ukierunkowanych na trzy najważniejsze czynniki pozwalające na osiągnięcie postępu: możliwości, mobilność i zrównoważony rozwój.

nasze 
Cele

Innowacyjność
Uczynić Expo 2020 w Dubaju motorem światowej innowacyjności, która zarówno inspiruje, jak i działa jako katalizator kreatywnych i skalowalnych rozwiązań.
Współpraca...
Utworzenie sieci na potrzeby współpracy pomiędzy krajami, organizacjami i innowatorami poprzez wspólne globalne wyzwania.
Zaangażowanie
Angażowanie uczestników i interesariuszy poprzez „Łączenie umysłów”, aby wspomagać opracowywanie rozwiązań nawiązujących do obszarów tematycznych Expo: możliwości, mobilności i zrównoważonego rozwoju.
Wpływ
Wywieranie namacalnego i wymiernego wpływu, by poprawiać jakość życia ludzi na świecie poprzez wsparcie dla opracowywania nowych rozwiązań i dzielenia się nimi.
W razie pytań dotyczących Expo Live proszę skontaktować się z nami expolive@expo2020.ae
lub wypełnić poniższy formularz