Globalni Innowatorzy


PRZEGLĄDAJ PROJEKTY


Program grantów Innovation Impact Grant w ramach Expo Live™ to oferta finansowania, wsparcia biznesowego i ekspozycji dla innowacyjnych rozwiązań, które już przynoszą korzyści społecznościom lub środowisku na całym świecie.


Do tej pory program przyciągnął ponad 2300 zgłoszeń ze 136 krajów. Społeczność Globalnych Innowatorów Expo Live liczy obecnie 70 grantobiorców z 42 państw, których wyłoniono w toku surowej procedury oceny.


Kolejna runda przyjmowania zgłoszeń rozpocznie się pod koniec roku.


Komisja oceniająca


POZNAJ KOMISJĘ


Naszych Globalnych Innowatorów dobiera komisja oceniająca złożona z partnerów Expo 2020 w Dubaju i innych ekspertów.


Jakiego rodzaju
innowacji
poszukujemy?

Celem programu jest nie tylko rozpoznanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, ale także rozszerzenie wpływu prostych rozwiązań tak, aby poprawić jakość życia zwykłych obywateli.

co
zapewniamy?

W ramach programu przyznane zostaną środki w wysokości do 100 000 dolarów na wniosek, zależnie od dojrzałości i skalowalności innowacji. Nie chodzi tylko o to, żeby zapewnić innowatorom finansowanie, grantobiorcom zostanie również zaoferowane:
MOŻLIWOŚCI TWORZENIA SIECI
I WSPÓŁPRACY
PARTNERSKIEJ
Włączanie innowatorów do międzynarodowej sieci krajów uczestniczących, partnerów korporacyjnych, regionalnych i globalnych przedsiębiorstw oraz wielu milionów spodziewanych gości.
DZIAŁANIA
MARKETINGOWE
I KOMUNIKACYJNE
Dla zwiększenia globalnej widoczności i zasięgu projektów program Expo Live obejmuje rozległe działania marketingowe i komunikacyjne oraz szeroko zakrojone programy.
Dodatkowe
środki finansowe
Osoby otrzymujące granty mogą kwalifikować się do otrzymania dodatkowych środków finansowych na zaprezentowanie swoich rozwiązań podczas Expo 2020 w Dubaju, gdzie obejrzą je miliony gości.

ocena
kryteria

Expo Live opracowało kompleksową procedurę oceny, w ramach której wnioski rozpatruje się na podstawie następujących pięciu kluczowych kryteriów.
lamp1
Czy ten projekt
jest innowacyjny?
Rozwiązanie bądź jego zastosowanie musi być nowatorskie i innowacyjne. Powinno ono inspirować, porywać wyobraźnię całego świata i być na tyle gotowe, by można je było zaprezentować przed lub w trakcie Expo 2020 w Dubaju.
board
Czy ten projekt
jest odpowiedni?
Projekt lub rozwiązanie musi mieć związek z tematem przewodnim wystawy Expo 2020 w Dubaju – „Łączymy umysły, aby tworzyć przyszłość” – oraz z dodatkowymi obszarami tematycznymi, czyli możliwościami, mobilnością i zrównoważonym rozwojem.
scale
Czy projekt ten
określa, na jaką społeczność
wpływa?
Społeczność powinna być jasno określona; konieczne jest też zmierzenie obecnych i zamierzonych wpływów.
rocket
Czy ten projekt
jest gotowy do wdrożenia?
Powinien być gotowy do zaprezentowania lub wdrożenia na szeroką skalę. Wdrażanie innowacji na szeroką skalę zostanie wsparte dodatkowymi funduszami.
scope
Czy biznes plan przygotowano
poprawnie?
Wnioskodawca musi mieć możność wdrożenia projektu, a żądana kwota grantu musi mieć rozsądną wysokość i musi być proporcjonalna wobec oczekiwanego efektu.

PRZYGOTUJ SIĘ NA KOLEJNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT, KTÓRE OPUBLIKUJEMY W PAŹDZIERNIKU 2018 R.

Zgłoś swoje zainteresowanie złożeniem wniosku w ramach czwartej rundy programu grantów Innovation Impact Grant.