Joe Kaeser, dyrektor zarządzający, Siemens:
“– Historia współpracy firmy Siemens z wystawami światowymi jest dość długa. Jesteśmy zachwyceni, że możemy być partnerem strategicznym w dziedzinie inteligentnej infrastruktury i działań operacyjnych oraz że nasz otwarty system operacyjny dla Internetu rzeczy, MindSphere, będzie mógł być wykorzystywany przy Expo 2020 w Dubaju i później”
Jako partner strategiczny Expo 2020 w zakresie inteligentnej infrastruktury i działań operacyjnych firma Siemens zapewni szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań, technologii i produktów na potrzeby operacji technicznych i obsługi terenu wydarzenia. Firma wdroży również MindSphere, otwarty system operacyjny dla Internetu rzeczy. MindSphere pozwoli Expo, firmie Siemens i innym partnerom, MŚP oraz uniwersytetom w szerszym ekosystemie Expo jak najlepiej wykorzystać otrzymywane dane. Firma Siemens ustanowi też globalny główny ośrodek obsługi logistyki lotniczej, towarowej i portowej w dzielnicy District 2020 – na terenie, który pozostanie jako dziedzictwo Expo 2020 – aby dobitniej wyrazić swe poparcie dla organizacji Expo w Dubaju.