Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls endast som allmän information. Informationen tillhandahålls av Expo 2020 Dubai, och även om vi gör vårt bästa för att hålla informationen uppdaterad och korrekt lämnar vi inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet i fråga om webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller relaterad grafik som finns på webbplatsen i något syfte. All eventuell tillit som du sätter på sådan information är därför strikt på din egen risk.

Under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för någon skada, inklusive men inte begränsat till indirekta eller sekundära skador, eller någon som helst skada som uppkommer av förlorade data eller utebliven vinst som uppkommer av eller i samband med användning av den här webbplatsen.

Via den här webbplatsen kan du länka till andra webbplatser som inte kontrolleras av Expo 2020 Dubai. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsers natur, innehåll eller tillgänglighet. Att eventuella länkar inkluderas innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller ett gillande av de åsikter som uttrycks på dem.

Ingenting i den här ansvarsfriskrivningen utesluter eller begränsar eventuella garantier som krävs enligt lag och som enligt lag inte får uteslutas eller begränsas; och ingenting i den här ansvarsfriskrivningen utesluter eller begränsar Expo 2020 Dubais ansvar i fråga om något av följande:

  1. dödsfall eller personskada som orsakas av Expo 2020 Dubais vårdslöshet; eller
  2. eventuella frågor för vilka det skulle vara olagligt för Expo 2020 Dubai att utesluta eller begränsa eller försöka utesluta eller begränsa sitt ansvar.

Vi gör allt vi kan för att se till att webbplatsen fungerar som den ska. Expo 2020 Dubai tar emellertid inget ansvar för, och kan inte hållas ansvarigt för, om webbplatsen tillfälligt är otillgänglig på grund av tekniska problem utanför dess kontroll.

Du samtycker till att du inte kommer att ställa några anspråk mot Expo 2020 Dubais tjänstemän, direktörer eller anställda i fråga om eventuella skador du åsamkas i anslutning till webbplatsen.

Utan att det påverkar tillämpningen av föregående stycke, samtycker du till att de begränsningar av garantier och ansvar som beskrivs i den här ansvarsfriskrivningen ska skydda Expo 2020 Dubais tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, tilldelningar och underentreprenörer samt Expo 2020 Dubai.

Om någon bestämmelse i den här ansvarsfriskrivningen är eller befinns vara ogenomförbar enligt tillämplig lag ska det inte påverka genomförbarheten för andra bestämmelser i den här ansvarsfriskrivningen.