Expo Live

Expo Live är ett innovations- och partnerskapsprogram som lanseras av Expo 2020 Dubai för att finansiera, påskynda och lyfta fram kreativa lösningar som förbättrar människors liv och samtidigt bevarar naturen.

Med en budget på 100 miljoner USD kommer Expo Live utnyttja den möjlighet som en världskonferens erbjuder till att visa hur innovationer från olika håll i världen kan snabba på utvecklingen och bidra med inspiration för en mer inkluderande och bättre framtid.

Under förberedelserna inför Expo 2020 Dubai kommer Expo Live att använda en kombination av bidrag, pristävlingar och evenemang för kunskapsutbyte med fokus på de universella drivkrafterna för framgång: Möjligheter, mobilitet och uthållighet.

våra 
mål

Innovation
Göra Expo 2020 Dubai till en motor för global innovation som både inspirerar och fungerar som en katalysator för kreativa och skalbara lösningar.
Partnerskap
Etablera ett nätverk för samarbete mellan länder, organisationer och innovatörer som kan ta itu med gemensamma globala utmaningar.
Engagemang
Engagera deltagare och intressenter genom att förena sinnen så att de kan komma på lösningar som är i linje med världsutställningens underteman: möjlighet, mobilitet och hållbarhet.
Effekt
Förbättra människors liv runt om på jorden på ett konkret och tydligt sätt genom att stödja utvecklingen och genomförandet av nya lösningar.
Om du har frågor som rör Expo Live ber vi dig att kontakta oss på expolive@expo2020.ae
eller fylla i formuläret nedan