Innovation Impact 
Grant-programmet

Expo Live Innovation Impact Grant-programmet syftar till att finansiera nya och innovativa lösningar som fångar andan i det övergripande temat för Expo 2020 Dubai: förena sinnen, skapa framtiden. Expos tre underteman möjlighet, mobilitet och hållbarhet är fokusområden för finansieringen.

Programmet betalar ut medel på upp till 100 000 USD var till socialt engagerade företag, uppstarter och gräsrotsprojekt från hela världen utifrån deras potential att påverka miljön positivt och generera riktigt socialt värde.

Expo Live finansierar lösningar inom både utvecklade och mindre utvecklade marknader och bygger en plattform för kunskapsutbyte och medskapande. Entreprenörer, SMF:s, ideella organisationer och offentliga organ uppmuntras att skicka in sina lösningar för beaktande.

Globala innovatörer


VISA PROJEKT


Expo Lives Innovation Impact Grant-program erbjuder finansiering, stöd till företag och exponering för innovativa lösningar som redan är till nytta för samhället eller miljön – eller både och, var som helst i världen.


Hittills har programmet lockat fler än 2 300 ansökningar från 136 länder. Expo Live följer en rigorös utvärderingsprocess och har nu en gemenskap med 70 globala innovatörer från 42 länder.


Ansökningar till nästa cykel öppnar senare i år.


Vår utvärderingskommitté


VISA KOMMITTÉ


Våra globala innovatörer väljs ut av en utvärderingskommitté som består av Expo 2020 Dubai-partner och andra experter.


Vilken typ av
innovationer
letar vi efter?

Programmet syftar inte bara till att identifiera avancerade tekniska lösningar, utan även till att utöka effekten av enkla initiativ på gräsrotsnivå för att förbättra människors liv.

vad
erbjuder vi?

Programmet kommer att tilldela bidrag på upp till 100 000 USD per ansökan beroende på mognad och skalbarhet hos innovationer. Det handlar inte bara om att ge innovatörer tillgång till finansiering, de som blir godkända får även följande:
MÖJLIGHETER TILL
NÄTVERKANDE OCH
SAMARBETSPARTNERSKAP
Skapar kontakt mellan innovatörer och ett internationellt nätverk av deltagande nationer, företagspartner, regionala och globala företag – förutom de många miljoner beräknade besökarna.
MARKNADSFÖRING OCH
KOMMUNIKATION
EXPONERING
För att öka projektets globala synlighet och inverkan innehåller Expo Live-programmet omfattande exponering i fråga om marknadsföring och kommunikation samt uppsökande program.
Ytterligare
finansiering
De som tilldelats bidrag kan kvalificera sig för ytterligare finansiering som reserveras för att visa upp deras lösningar under Expo 2020 Dubai inför en publik med miljontals besökare.

utvärderings-
kriterier

Expo Live har utarbetat en omfattande utvärderingsprocess som bedömer ansökningar utifrån följande fem huvudkriterier.
lamp1
Är projektet
innovativt?
Lösningen eller tillämpningen måste vara nytänkande och innovativ. Den ska inspirera, fånga världens fantasi och vara redo att visas upp före eller efter Expo 2020 Dubai.
board
Är projektet
relevant?
Projektet eller lösning måste relatera till Expo 2020 Dubais kärntema ”Förena sinnen, skapa framtiden” och underteman: möjlighet, mobilitet och uthållighet.
scale
Fastställer projektet
vilken målgrupp
som påverkas?
Målgruppen bör tydligt identifieras och nuvarande och planerade effekter måste vara mätbara.
rocket
Är projektet
redo för implementering?
Det bör vara redo för demonstration och/eller implementering. Ytterligare finansiering stödjer innovationen under uppskalningen.
scope
Tas affärsplanen
emot väl?
De sökande måste ha förmåga att genomföra projektet och den bidragssumma som efterfrågas måste vara rimlig och proportionell för den väntande effekten.

GÖR DIG REDO FÖR NÄSTA ANBUDSFÖRFRÅGAN SOM STARTAR I OKTOBER 2018.

Anmäl intresse för att söka till den 4:e cykeln av Innovation Impact Grant-programmet.