загальні положення та умови

Вступ
Уважно ознайомтеся з цими Загальними положеннями та умовами («Умови»), перш ніж користуватися сайтом / expo2020dubai.com / («Веб-сайт»), яким володіє та керує Експо Дубай 2020® («нас», «ми» або «наш»). Ваш доступ до Веб-сайту та його використання обумовлені прийняттям та дотриманням вами цих Умов. Ці Умови відносяться до всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, що отримують доступ до Веб-сайту або використовують його. Отримуючи доступ до Веб-сайту або використовуючи його, ви погоджуєтесь дотримуватись цих Умов та бути зв’язаними цими Умовами, які, разом з нашою політикою конфіденційності, регулюють відносини між Експо Дубай 2020 та вами стосовно цього Веб-сайту. Якщо ви незгодні з будь-якою частиною цих Умов, ви не можете отримувати доступ до Веб-сайту.
Права на інтелектуальну власність
Ми володіємо всіма правами на інтелектуальну власність та матеріали, що містяться на цьому Веб-сайті, і всі такі права захищені. Усі авторські права, торгові марки, права на дизайн, патенти та інші права інтелектуальної власності (зареєстровані та незареєстровані) на Веб-сайт належать Експо Дубай 2020® та/або третім сторонам. Жодне положення цих Умов не надає вам право або ліцензію на використання будь-якої торгової марки, права на дизайн або авторського права, що знаходяться у власності або під контролем нас або іншої третьої сторони, окрім випадків, передбачених цими Умовами. Вам заборонено:
  • публікувати матеріали з цього Веб-сайту (включаючи публікації на іншому Веб-сайті);
  • продавати, здавати в оренду або в субліцензію матеріали з цього Веб-сайту;
  • публічно демонструвати будь-які матеріали з цього Веб-сайту; та
  • відтворювати, дублювати, копіювати або іншим чином використовувати матеріали, розміщені на цьому Веб-сайті, з комерційною метою.
Контент
У цих Умовах «контент» означає матеріали (включно, але не обмежуючись текстом, зображеннями, аудіоматеріалами, відеоматеріалами та аудіо-візуальними матеріалами), передані на цей Веб-сайт з будь-якою метою.
Ви надаєте Експо Дубай 2020® всесвітню, невідкличну, невиключну, безоплатну ліцензію на використання, відтворення, адаптування, публікацію, переклад і розповсюдження контенту на будь-яких існуючих або майбутніх носіях. Ви також надаєте Експо Дубай 2020® право передавати ці права та право подавати позов за порушення цих прав у субліцензію.

Ваш контент не може бути протизаконним, не може порушувати законні права будь-якої третьої сторони та не може призводити до судових процесів як проти Експо Дубай 2020,® так і проти третьої сторони (у кожному випадку згідно з чинним законодавством). Ви не можете розміщувати на Веб-сайті будь-який контент, що є або будь-коли був предметом потенційних або фактичних судових процесів або інших аналогічних скарг.
Експо Дубай 2020® залишає за собою право редагувати або видаляти ваш контент або будь-які матеріали, відправлені на цей Веб-сайт, або збережені на серверах Експо Дубай 2020® , або розміщені чи опубліковані на цьому Веб-сайті.
Припинення доступу
Ми можемо негайно припинити або призупинити ваш доступ до Веб-сайту без попереднього повідомлення або відповідальності, за будь-яких причин, включно, але не обмежуючись такими з них: в результаті порушення вами Загальних положень та умов. Усі положення Умов за своїм характером зберігають чинність після припинення дії, включно, але не обмежуючись положеннями про права власності, відмову від гарантій, юридичний захист та обмеження відповідальності.
Відсутність гарантій
Цей Веб-сайт надається у вигляді «як є», а Експо Дубай 2020® не надає жодних прямих та неявних заяв чи гарантій будь-якого типу стосовно матеріалів, що містяться на Веб-сайті. Без обмеження загального характеру вищевикладеного, ми не гарантуємо, що:
  • цей Веб-сайт буде постійно доступний або доступний взагалі; або
  • інформація на цьому Веб-сайті є повною, вірною, точною або не оманливою.
Обмеження відповідальності
У жодному разі виставка Експо Дубай 2020® або будь-які її члени правління, директори та співробітники не несуть відповідальності перед вами за будь-які наслідки, що є результатом або пов’язані з використанням вами цього Веб-сайту, якщо тільки така відповідальність не обумовлена угодою, громадянським правопорушенням та ін., та Експо Дубай 2020® , включно, але не обмежуючись її членами правління, директорами та співробітниками, не несе відповідальності за будь-яку пряму або непряму, побічну або спеціальну відповідальність, що виникає в результаті або будь-яким чином пов’язана з використанням вами цього Веб-сайту.
Захист від відповідальності
Цим ви погоджуєтесь, наскільки це можливо, відгородити Експо Дубай 2020® від будь-яких зобов’язань, витрат, вимог, підстав для подання позову, збитків (включаючи юридичні витрати), що можуть виникати в результаті або у зв’язку з порушеннями вами будь-яких положень цих Умов.
Посилання на інші веб-сайти
Час від часу цей Веб-сайт може також включати посилання на інші сайти. Такі посилання надаються виключно для вашої зручності для надання додаткової інформації. Вони не означають, що ми рекомендуємо сайт(-и). Ми не несемо відповідальності за контент сайту(-ів), на який(-і) надаємо посилання.
Незалежність положень
Якщо будь-яке положення цих Умов є або вважається неприйнятним відповідно до чинного законодавства, це ніяк не впливає на чинність інших положень цих Умов або юридичну силу всіх Умов загалом.
Зміна Умов
Експо Дубай 2020® має право переглядати ці Умови у будь-який час, як вважає це доречним. Використовуючи цей Веб-сайт, ви погоджуєтесь регулярно переглядати Умови, щоб переконатися, що розумієте всі положення та умови, які регулюють використання цього Веб-сайту.
Поступка прав
Експо Дубай 2020® має право поступати, передавати або надавати у субпідряд свої права та зобов’язання, вказані в цих Умовах, без попереднього повідомлення або згоди. Ви не можете поступати, передавати або надавати у субпідряд будь-які свої права або зобов’язання, вказані в цих Умовах.
Повна угода
Ці Умови, включаючи будь-яку відмову від відповідальності, що міститься на цьому Веб-сайті, складають повну угоду між вами та Експо Дубай 2020® стосовно використання вами цього Веб-сайту, та замінюють собою всі попередні угоди стосовно використання вами цього Веб-сайту.
Закон та юрисдикція
Ці загальні положення та умови регулюються та тлумачаться відповідно до законів ОАЕ, а будь-які суперечки, пов’язані з цими Загальними положеннями та умовами, розглядаються виключно в судових інстанціях Дубая.